Welkom op de website van Uitvaartvereniging Vries

Dit is de openingspagina van onze uitvaartvereniging.
Onder de verschillende kopjes is er diverse informatie te vinden over onze vereniging.

Wij hopen met deze web-site dat wij u als leden en niet-leden een stukje op weg kunnen helpen en de nodige informatie kunnen geven.

Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geinspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter. (art.2.1 van de statuten)

Het aantal leden van de vereniging bedroeg medio januari 2016 plm. 4560.

Voor aanmelding van nieuwe leden verwijzen wij u naar de link "Inschrijven"

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk naar het adres: Oosterkampen 44, 9481 AK Vries, of per email naar info@uitvaartverenigingvries.nl, onder vermelding van naam, adres en lidnummer.